Ankiety

Ankieta przygotowana przez Julię Mrzyk i Paulinę Bardeli pod opieką p. Joanny Rzymek


Erasmus+ ZSTiH - ankieta ewaluacyjna wyniki.pdf
Analiza ankiety ewaluacyjnej opis.docx

Analiza ankiety ewaluacyjnej mającej na celu dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami wśród nauczycieli.

W dniach od 8 do 15 czerwca w naszej szkole, wśród nauczycieli w ramach projektu Erasmus+, została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna. Dotyczyła ona przeprowadzonych lekcji otwartych, których celem było dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami wśród nauczycieli. Obejmowała 6 pytań. W ankiecie wzięło udział 47 nauczycieli.
wyniki ankiety ewaluacyjnej nauczycieli lekcje.pdf

Z ankiety wynika, że taka forma dzielenia się wiedzą jest bardzo wartościowa (89%).

Wykorzystane narzędzia TiK zdecydowanie podniosły atrakcyjność lekcji (84,8%).

Zdecydowana większość (93,5%) nauczycieli, na pewno wykorzysta takie narzędzia na swoich lekcjach.

Ponad 73% ankietowanych nauczycieli uważa, że przedstawione w czasie lekcji przykłady technologiczno-komunikacyjne podnoszą poziom motywacji uczniów do nauki.

Takie lekcje wymagają zdecydowanie więcej zaangażowania uczniów w lekcję i wymaga większego nakładu pracy na przygotowanie się nauczyciela do lekcji.

Ankietę przygotowały, przeprowadziły i przeanalizowały Karina Gołyszny i Irina Mrowiec.

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej lekcji otwartych.

W naszej szkole odbyło się 5 lekcji otwartych on line, w których nauczyciele wykorzystali techniki informacyjne oraz używali zwrotów angielskich.

Przeprowadzona ankieta, miała na celu sprawdzenie w jaki sposób wykorzystanie technologii informatycznych uatrakcyjni lekcje, zachęci do aktywniejszego uczestniczenia w niej oraz czy używane zwroty angielskie będą zrozumiałe przez uczniów.wyniki ankiety uczniów.pdf

W ankiecie wzięło udział 36 uczniów, uczestników tych lekcji. Z ankiety wynika, że wykorzystując na lekcji technologie informatyczne, lekcje stają są bardziej ciekawe i zachęcają do aktywnego uczestnictwa w lekcji.


Ankietę przygotowały, przeprowadziły i przeanalizowały Karina Gołyszny, Dorota Fuchs i Irina Mrowiec.


Analiza ankiety dla nauczycieli dotycząca Platformy eTwinning

W dniu 27 czerwca2021r. na konferencji plenarnej Panie: Anna Plewa i Monika Ryśko przedstawiły prezentację na temat platformy eTwinning. Następnie Irina Mrowiec i Karina Gołyszny przeprowadziły wśród nauczycieli ankietę, która miała na celu sprawdzenie wiedzy na temat platformy eTwinning. W ankiecie wzięło udział 53 nauczycieli ZSTiH.

Ankieta dla nauczycieli dotycząca Platformy eTwinning

Ankieta ta, ma na celu sprawdzenie wiedzy na temat platformy eTwinning wśród nauczycieli naszej szkoły. Ankieta jest anonimowa.


1. Czy masz już założone konto na platformie eTwinning?

· Tak

· Nie

2. Czy znalazłeś tam stronę naszej szkoły?

· Tak

· Nie

3. Czy wiesz, że na platformie eTwinning możesz skorzystać z ciekawych kursów?

· wiem

· Nie wiem

4. Czy znalazłaś/eś tam kurs, na którym chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć?

· Tak

· Jeszcze nie

5. Czy brałaś/eś już udział w kursach na platformie eTwinning?

· Jeżeli tak to jakich?.................................................................

· Nie


6. Czy masz już założone konto na platformie eTwinning?

· Tak

· Nie

7. Czy znalazłeś tam stronę naszej szkoły?

· Tak

· Nie

8. Czy wiesz, że na platformie eTwinning możesz skorzystać z ciekawych kursów?

· wiem

· Nie wiem

9. Czy znalazłaś/eś tam kurs, na którym chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć?

· Tak

· Jeszcze nie

10. Czy brałaś/eś już udział w kursach na platformie eTwinning?

· Jeżeli tak to jakich?.................................................................

· Nie


Analiza ankiety dla nauczycieli dotycząca Platformy eTwinning.docx

Ankietę przygotowały, przeprowadziły i przeanalizowały Karina Gołyszny i Irina Mrowiec.


Analiza ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli biorących udział w kursach Erasmus+


W projekcie Erasmus+ w ZSTiH wzięło udział 9 nauczycielek. Panie uczestniczyły w różnych kursach, które w siedmiu przypadkach spełniły ich oczekiwania, a dwie oceniły, że nie całkiem spełnione zostały ich oczekiwania co do kursu. Panie, oprócz zdobytej wiedzy na kursie, rozwinęły swoje kompetencje:

· społeczne, najbardziej: nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji i więzi z innymi ludźmi,

współpraca w zespole, obycie i szacunek do innych kultur,

· personalne, najbardziej: wytrwałość, zaangażowanie, podejmowanie nowych wyzwań,

kreatywność, otwartość na zmiany, chęć poznawania świata.

· kluczowe, najbardziej: kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,analiza ankieta ewaluacyjna kursy Erasmus D(4).docx

Wszystkie panie, chętnie poleciłyby udział w projekcie Erasmus+ innym nauczycielom. Natomiast, udział w jeszcze innych projektach, wyraziło chęć pięć nauczycielek, cztery nie wiedzą, czy chciały by jeszcze uczestniczyć w takich projektach.

Z ankiety wynika, że kursy Erasmus+ mają bardzo duży wpływ na samorozwój nauczyciela oraz wpływają na jakość pracy.Ankietę przygotowały, przeprowadziły i przeanalizowały Karina Gołyszny i Irina Mrowiec.