Artystycznie

Dział artystyczny w projekcie łączy elementy sztuki, fotografii i plastyki wspartej nowoczesnymi narzędziami do obróbki cyfrowej, obróbki zdjęć czy filmów. W tej sekcji również pojawiają się elementy metody CLiL oparte na wykorzystaniu języka obcego w procesie nauki zawodu. To daje możliwość podnoszenia kompetencji uczniów na rynku pracy lokalnie i za granicą. Pracując z uczniami i wybierając tematy do projektów , nauczyciele mieli na uwadze podnoszenie świadomości ucznia na aspekty społeczne, międzykulturowe, pracę w zespole, integrację i pracę z uczniem trudnym.

Poniżej przedstawiamy prace uczniów po kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych.

Erasmus "Disconnect from the web"

Na lekcjach grafiki komputerowej uczniowie klasy 2bt i 1 btp technikum reklamy przygotowywali plakaty z reklamy społecznej pod hasłem „Bezpieczni w sieci”.

1btp Joasia Zalewska

1btp Justyna Sowa

1btp Weronika Szymańska

1btp Wiktoria Hatala

2bt Dominik Popławski

Erasmus "Your life. Your choice"

Na lekcjach Projektowania Kampanii reklamowej oraz grafiki komputerowej uczniowie klasy 3btp technikum reklamy zaprojektowali plakaty społeczne pod hasłem: „Wolni od smartfonów”.

3bt Aleksandra Krysta

3bt Maja Bednarek

3bt Natalia Kucia

3btp Oliwia Byrska

3btp Sara Drzewiecka


Nauczyciel: Alicja Wilusz-Kotwicz


Erasmus "Body language"

Uczniowie klasy fotograficznej 2ct w ramach przedmiotu techniki fotograficzne w pracowni Beaty Godek realizowali projekt edukacyjny „Przekaz niewerbalny”. Projekt miał na celu uzmysłowienie sobie i innym w jaki sposób i jak skutecznie mowa ciała, wszystko co pokazujemy i przekazujemy naszemu adresatowi, a co nie jest oparte na słowach zastępuje tradycyjną komunikację.

Często nie doceniamy mocy komunikatu niewerbalnego. Niesłusznie, ponieważ wg psychologów mowa ciała to aż 55% przekazu; dopiero później jest ton głosu (38%), a na koniec docierają słowa (7%). Porozumiewamy się używając zarówno słów jak i naszego ciała. Postawa, mimika, gesty, dystans wobec drugiej osoby lub jego brak – wszystko to jest nośnikiem informacji. Warto więc zacząć dostrzegać spójność między komunikatem werbalnym, a niewerbalnym – lub jej brak.

Nauczyciel: Beata Godek

Szlachetne techniki fotograficzne

Cyjanotypia to jedna z najstarszych technik fotograficznych pozwalająca na otrzymanie obrazu na papierze. Substancją światłoczułą w tym procesie jest sól żelazawa np. cytrynian żelazowo-amonowy, która po naświetleniu staje się solą żelazową. Obraz składa się tzw. błękitu Turnbulla lub błękitu pruskiego w zależności czy do sporządzenia roztworu światłoczułego użyjemy żelazicyjanku potasu czy żelazocjanku potasu. Poprzez tonowanie odcień odbitki można w dużym stopniu zmieniać z niebieskiego na inny np. na sepię, czerń czy fiolet. Cyjanotypia uznawana jest za najmniej trwałą technikę ze wszystkich innych technik.

Właśnie tą niezwykle szlachetną technikę poznawali uczniowie klasy 2 fotograficznej w ramach lekcji technik fotograficznych prowadzonych przez Beatę Godek i Krzysztofa Pileckiego.

Erasmus education

Klasa 4bt technikum reklamy zaprojektowała okładki do książek z sentencjami zachęcającymi do pogłębiania wiedzy. Zajęcia Projektowanie Kampanii Reklamowej.

Nauczyciel prowadzący Alicja Wilusz-Kotwicz

ERASMUS + literacko i plastycznie

Jedną z umiejętności kluczowych programu Erasmus + są kompetencje uczenia się i czytania ze zrozumieniem. W dzisiejszych, bardzo cyfrowych przecież czasach, staramy się kłaść duży nacisk na to, aby nasza młodzież miała kontakt z tradycyjnym słowem pisanym – z książką. Na pewno sprzyja temu współpraca z biblioteką szkolną, a co za tym idzie – jej księgozbiorem. Zagadnienia związane z czytelnictwem, biblioteką jako specyficznym miejscem w szkole, czy wreszcie z biblioteczką domową w piękny sposób połączyły się z plastycznymi uzdolnieniami uczniów ZSTiH… W grudniu 2019 r. przeprowadzony i rozstrzygnięty został konkurs na ekslibris, który zorganizowała p. Alicja Wilusz-Kotwicz we współpracy z biblioteką szkolną. Konkurs miał na celu zapoznanie uczniów z zapomnianą już formą ozdabiania książek jaką jest ekslibris i odbywał się w dwóch kategoriach – ekslibris biblioteki szkolnej oraz ekslibris własnej (domowej) biblioteczki. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczniów z klas o profilu technik organizacji reklamy oraz technik fotografii i multimediów. Prace charakteryzowały się dużą pomysłowością i różnorodnością. 11 grudnia 2019 r. jury w składzie: mgr Alicja Wilusz – Kotwicz, mgr Anna Maśka, mgr Dorota Fuchs, mgr Ewa Korzonkiewicz oraz mgr Agnieszka Marek, po długich naradach podjęło następujące decyzje o podziale nagród i wyróżnień:

W KATEGORII „EKLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

I nagroda – Magdalena Podleśna, kl.

Wyróżnienie – Julia Urbańska, kl.

W KATEGORII „EKSLIBRIS WŁASNEJ BIBLIOTECZKI”

I nagroda – Oliwia Macura, kl. I CTP

Wyróżnienia:

Katarzyna Gątkowska, kl. I CTP

Liliana Pokusa, kl. I CT

Laura Wołoszyn, kl. I CTP

Jeszcze przed zamknięciem szkoły z powodu pandemii, na przełomie lutego i marca 2020 r., biblioteka szkolna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wraz z nauczycielką plastyki, profesor Brygidą Feiklowicz-Górecką, zorganizowała konkurs na plakat z hasłem promującym czytelnictwo „Czytam – lubię to!”. Był on skierowany do uczniów klas pierwszych, a jego celem było stworzenie plakatu z hasłem reklamowym, które zachęci do czytania książek.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a dostarczone prace zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi.

5 marca 2020 r. jury konkursu w składzie: mgr Brygida Feiklowicz – Górecka,

mgr Dorota Fuchs, mgr Ewa Korzonkiewicz oraz mgr Agnieszka Marek po długich konsultacjach nagrodziło i wyróżniło następujących Autorów:

I miejsce – Joanna Sofka, 1 BTP

II miejsce – Gabriel Wójtowicz, 1 ATP

III miejsce – Karolina Piadek, 1 CTP

WYRÓŻNIENIA

Angelika Mynarska, 1 CTP

Filip Górecki, 1 ATP.

Nagrodzone w obu konkursach prace można obejrzeć na fotografiach.

Artykuł opracowała Agnieszka Marek.