CliL (Content and Language Integrated Learning)

Przystępując do realizacji projektu : ,,Nowoczesna Edukacja”, nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych podjęli się wprowadzenie innowacji w nauczaniu.

Wdrożenie metody CliL ( Content and Language Integrated Learning)

czyli: zintegrowanego nauczania treści przedmiotów ogólnych i zawodowych za pomocą języka obcego, będzie naszym głównym celem.

Nauczyciele będą pracować z uczniami na swoich lekcjach tworząc projekty z matematyki, fizyki, literatury, przedmiotów fotograficznych, marketingowych, sprzedaży czy kampanii reklamowych.

W projektach pojawią się elementy języka obcego lub całe będą zrealizowane w języku obcym.

Poniżej przedstawiamy prace uczniów przygotowane w tej konwencji pod kierunkiem nauczycieli biorących udział w projekcie.

Proverbs

Proverbs are wise sayings that give advice about life. They are the gems of wisdom. ... We may sometimes not understand a big lecture but we understand a small proverb very easily because the truth they speak can span the globe. They can also give a greater potency to what is being conveyed.

This is how grades 1atp,1btp,1ctp and 2 bt see proverbs about education and project Moderm Education and Erasmus plus programme.


Nauczyciel języka angielskiego: Anna Plewa

Project.mov

Game Shop

Metoda CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Lekcje języka angielskiego ukształtowanego zawodowo (JOZ) w szkołach technikum i branżowych są doskonałym przykładem prowadzenia lekcji według tej metody. Ważna jest tutaj integracja z treściami nauczanymi na lekcjach zawodu.

Uczniowie uczą się praktycznego języka używanego w międzynarodowym środowisku, co przygotowuje ich do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej w każdym położeniu geograficznym oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wykorzystując metodę CLIL na lekcjach uczeń nabywa wiedzę i od razu wykorzystuje ją w praktyce, między innymi przez wykonanie prezentacji. Prezentacje uczniów szkoły branżowej o profilu sprzedawca, pokazują integrację języka angielskiego ukształtowanego zawodowo z treściami nauczanymi na lekcjach zawodu: organizacji sprzedaży.

Game shop Robert Waliczek

Clothes shop Zuzanna Goryl

Clothes shop Zosia Brzezny


Nauczyciel języka angielskiego zawodowego: Joanna Kilianek


Erasmus - science and astronomy

W ramach projektu ERASMUS+ uczniowie klas technikum przygotowali prezentacje multimedialne oraz stworzyli filmy i tłumaczenia filmów, głównie w języku angielskim.

W ramach Erasmus Science uczniowie klasy lotniczej 2atp technikum przygotowali film o powstaniu Wszechświata w języku angielskim - Szymon Poziemski i Gabriel Wójtowicz, oraz tłumaczenie z języka angielskiego na język polski filmiku o lądowaniu wahadłowca - Grzegorz Bartkowiak.

Opiekun projektu Monika Ryśko.

W ramach projektu została przygotowana prezentacja w języku angielskim o Aleksandrze Wolszczanie - pierwszym odkrywcy planety z układu pozasłonecznego.

Opiekun projektu Monika Ryśko

Prezentacje wykonali uczniowie klas technikum


Erasmus - modern physics

W ramach projektu ERASMUS+ uczniowie pod opieką nauczyciela fizyki przygotowali prezentacje w języku angielskim oraz hiszpańskim. Tematem prezentacji były zagadnienia z fizyki współczesnej: promieniowanie ciał, model atomu Bohra, fale elektromagnetyczne, efekt fotoelektryczny.

Opiekun projektu Monika Ryśko

Prezentacje wykonane przez uczniów klas technikum

Erasmus - CLIL Polish Rocket Program


W ramach tego projektu, uczeń klasy lotniczej przygotował prezentację w języku angielskim o Polskim programie rakietowym.

Opiekun projektu - Monika Ryśko

Prezentacja wykonana przez Nikodema Ulrycha ucznia klasy lotniczej ZSTiH

Erasmus Christmas


Christmas Eve Supper, known as wigilia, is one of the most longstanding and widely cherished of Polish rituals. In the vast majority of homes, both among believers or non-believers, a formal meal is celebrated and served on the table which is covered with a white tablecloth. Hay is traditionally placed under the cloth covering the ta-ble and an extra empty place is set for an unexpected visitor. Custom dictates that there should be twelve dishes, just like the Twelve Apostles, and that the celebration should start when the first star appears. The most eagerly anticipated part of Christ-mas Eve, both for children and adults, is quite naturally the exchange of presents. There are many customs and institutions related to the entire Christmas period. They include caroling or carol singing, as well as the singing of melodious seasonal songs called pastorałki. Traditional Nativity plays are held and the art of building Christmas cribs continues to this day, especially in the South of Poland – the Krakow cribs are particularly famous. Maybe only the custom of Christmas fortune-telling, which in the past was considered as determining the course of events for the entire coming year, has not survived.

Klasa 2ctp uczyła się nowych wyrażeń i idiomów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Poznaj je z nami.

Opiekun Anna Plewa

Erasmus My Hobby


Klasa 2dtg przygotowała opowieść o swoich zainteresowaniach. Poznaj swoich kolegów.

Opiekun: Anna Plewa


ERASMUS A VIEW FROM MY WINDOW


Poniższa prezentacja klasy 2ctp jest kontynuacją i podsumowaniem lekcji otwartej.

Uczniowie w zadaniu odpowiedzieli na pytanie czy stumilową podróż można rozpocząć od wyjrzenia przez okno?

Opiekun Anna Plewa

A journey of a thousand miles begins with one step….

DZIELIMY SIĘ ZDOBYTĄ WIEDZĄ - LEKCJE OTWARTE


Nauczyciele ZSTiH rozpoczęli kolejny etap projektu "Nowoczesna Edukacja"- dzielenie się wiedzą zdobytą na wyjazdach w programie Easmus+. Każdy z uczestników przygotował tzw. "lekcje otwarta".


Po licznych przeszkodach w końcu udało nam się przeprowadzić lekcję otwartą według wytycznych metodyki nauczania CLIL. Wykorzystaną w pracy z uczniem metodę poznałyśmy dzięki szkoleniu „Mobilność kadry” w irlandzkiej placówce edukacyjnej Elli w ramach projektu Erasmus+, w którym szkoła ZSTiH bierze udział.

TEMAT LEKCJI: Wykorzystanie bloga jako elementu sieci społecznościowych do budowania relacji z klientem. Osoby prowadzące to: Anna&Joanna

CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego.

Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Anna&Joanna


Wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu Teacher Training w Edynburgu

Lekcja otwarta w klasie 3ag "Have you ever ...? Użycie czasu "Present Perfect"


Joanna Kilianek


Lekcja otwarta z języka angielskiego przeprowadzona przez panią Annę Plewę, na której uczniowie budowali kuchenki solarne, rozmawiali o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii rozważali sposoby na obniżenie śladu węglowego. Lekcja była fragmentem projektu ekologicznego: BILSEM i została przeprowadzona w klasie 3 bt .


Lekcja otwarta na temat: „Obsługa kas fiskalnych z wykorzystaniem słów i zwrotów w języku angielskim” na zajęciach z obsługi klientów, przeprowadzona w dniu 11.03.2022r. w klasie 3bg, przez panią Karinę Gołyszny .

Na lekcji, podczas obsługi kasy fiskalnej, uczniowie zapoznali się z często stosowanymi w handlu słowami i zwrotami w języku angielskim dotyczącymi sprzedaży.


Dnia 23 marca w ramach zajęć z Projektowania reklamy w klasie 3btp odbyła się lekcja koleżeńska, której celem przewodnim był plakat o tematyce antywojennej.

Uczniowie w programach graficznych Corel Draw i Ilustrator z wykorzystaniem haseł w języku angielskim projektowali plakaty, które następnie wzięły udział w szkolnym konkursie pod hasłem „STOP WAR”W ramach rozwijania umiejętności pracy metodą CLIL Joanna Rzymek przeprowadziła lekcję z klasami branżowymi 1a, 1 b oraz 2bt technik reklamy dokładnie tą metodą. Uczniowie pracując w parach uczyli się jak zrobić analizę SWOT szkoły ZSTiH

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu).

CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego

Wyniki prac były bardzo interesujące.