ERASMUS +

Cele założone w projekcie

  1. Poprawa umiejętności uczenia się

  2. Poprawa frekwencji i motywacji ucznia

  3. Podniesienie konkurencyjności ucznia na rynku lokalnym i europejskim

  4. Podniesienie kompetencji językowych u nauczycieli i uczniów

  5. Podniesienie kompetencji informatycznych u nauczycieli i uczniów

  6. Wdrożenie innowacyjności w szkole w nauczaniu przedmiotów zawodowych i ogólnych metodą CLIL

  7. Zorganizowanie stażów i praktyk zawodowych

erasmus.mp4
julpiaa.mp4

Nowoczesna edukacja

Najtrudniejszy pierwszy krok.

Modern education

The journey of a thousand miles begins with one step.